Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De belangrijkste consequentie van invoering van de WAB is dat inzet van flexibele arbeid duurder wordt. Natuurlijk zijn er opdrachten met over het jaar een relatief vast aanbod aan werk. Echter kennen veel opdrachten een dynamiek waardoor een flexibele schil nodig is om pieken en dalen op te kunnen vangen, om mogelijkheden te hebben om incidenteel snel op en af te kunnen schalen etc.

Transitievergoeding en gedifferentieerde WW-premie
De stijging van loonkosten als gevolg van de WAB per 1 januari 2020 zit met name in de transitievergoeding en de gedifferentieerde WW-premie. Onze medewerkers krijgen over iedere gewerkte dag het recht op een transitievergoeding. Nu is dat nog slechts verschuldigd nadat een dienstverband twee jaar heeft geduurd. De invoering van de WAB betekent ook dat de WW-premie per 2020 voor flexibel inzetbare medewerkers stijgt. De feitelijke kostenstijging voor TSNed zal afhankelijk zijn van een mix in vast personeel en flexibel personeel.

Overige wijzigingen
TSNed is erop ingespeeld om flexibel op de vraag van klanten in te spelen maar wordt nu, door een wettelijke regeling die voor iedereen geldt, geconfronteerd met externe kostenstijgingen. Om kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening te kunnen leveren zijn wij gedwongen om die kosten door te berekenen in het tarief. Wij gaan graag met u hierover in gesprek en hopen dat u ook voor 2020 en de jaren daarna op een wederzijds gezonde financiële basis met ons wilt samenwerken.