ViA15

ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Raad van State

Op dit moment is het project ViA15 in afwachting van een behandeling van en uitspraak over het tracébesluit door de Raad van State. Vooruitlopend op de uitspraak gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden, zoals onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden. Ook aannemerscombinatie GelreGroen (Dura Vermeer, BESIX, Hochtief en John Laing) voert voorbereidingen uit, zoals onderzoeken van de bodem en het maken van planningen en ontwerpen. Op deze manier kan na een positieve uitspraak van de Raad van State snel worden begonnen de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en de A15. De verwachte openstellingsdatum van de nieuwe en verbrede wegen blijft vooralsnog de periode 2022-2024.

Wat gaat er gebeuren?

 • De huidige A15 wordt verbreed tussen de knooppunten Valburg en Ressen;
 • De A12 krijgt tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken;
 • Er ontstaat een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar: knooppunt De Liemers;
 • De huidige, verouderde aansluiting 29 (Zevenaar/Griethse Poort) vervalt;
 • Op de A12 komt – behalve het knooppunt met de A15 – een geheel nieuwe aansluiting voor Zevenaar bij de Hengelderweg;
 • De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg met 2×2 rijstroken doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar;
 • De A15 sluit via een halfverdiepte ligging aan op de A12;
 • Het nieuwe tracé van de A15 wordt aangesloten op de N839 bij Bemmel/Huissen en de N810 tussen Duiven en Zevenaar;
 • Er wordt een brug over het Pannerdensch Kanaal gerealiseerd;
 • Bij Groessen en Helhoek komt de A15 verdiept te liggen.

Resultaten maatregelen A15 en A12

 • De bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen wordt vergroot;
 • De Pleijroute wordt ontlast;
 • Er ontstaat een nieuwe doorgaande route tussen Rotterdam en het Europese achterland;
 • De doorstroming van het verkeer verbetert en er ontstaat een betrouwbaar netwerk;
 • Rijk en regio dragen bij aan een economisch vitale regio;
 • De leefbaarheid en hoogwaterveiligheid in het gebied neemt toe.

 

Bronvermelding: rijkswaterstaat.nl