Verkeer doseren kan je (van) leren!

Verkeer doseren kan je (van) leren!

Een van de grootste uitdagingen bij het afsluiten van een weg(vak) is het tegengaan van sluipverkeer op routes waar je dit niet wilt hebben. Een knip of ‘harde’ afsluiting in deze routes kan een uitkomst zijn, maar dat kan weer nadelig zijn voor bewoners en ander bestemmingsverkeer. Zo speelde dit probleem ook bij een wegenbouwproject in Zuid-Holland. Hierbij was onze opdrachtgever KWS/Van Hattum & Blankevoort op zoek naar de ‘beste middenweg’, waarbij doorgaand verkeer geweerd wordt maar waarbij bewoners en bestemmingsverkeer toegang krijgen.

Martijn-Grijpstra-1Martijn Grijpstra, Verkeerskundig adviseur, vertelt:

“Het project ‘’Groot onderhoud N231’’ was een onderhoudsproject waarbij de N231 tussen Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop volledig werd afgesloten. De grote uitdaging was om verkeer passend om te leiden en, bij het gebrek aan alternatieven, (de omgeving was nogal ruraal) was er maar één mogelijkheid: omleiden via de N460, N461 en N462. Oftewel een flink stuk omrijden.

Tijdens de aanbesteding was één van de belangrijkste eisen van de wegbeheerder ‘het tegengaan van sluipverkeer op de onderliggende wegen’. Met name bewoners van de woonkern Aarlanderveen wilden geen extra verkeer door de kern in verband met veiligheid en simpelweg omdat de straten daar niet op gebouwd zijn. Met dit gegeven zijn we, al direct vanaf de start, aan de slag gegaan om eens goed na te denken over hoe we deze uitdaging het beste zouden kunnen aanvliegen.

 

Uiteindelijk zijn we met het idee (en de uiteindelijke oplossing) gekomen: een ‘doseermaatregel’ in de vorm van een ontheffingssysteem voor bestemmingsverkeer. Onder bestemmingsverkeer verstaan we hier met name bewoners maar ook bezoekers, bezorgers, huisartsen etc. etc. die een regelmatige bestemming hebben in het gebied. Op strategische punten werden ‘checkpoints’ ingericht en verkeersregelaars zorgden voor de controle. Bestemmingsverkeer zonder kaart werd uiteraard doorgelaten mits aangetoond kon worden dat de bestemming in het gebied lag”.

Na evaluatie bleek dat de onderliggende routes beduidend rustiger waren, zo gaven bewoners aan.
Een groot succes, ontstaan uit het brein van onze Martijn Grijpstra!

Verkeerdoseren1