Update CO2-Prestatieladder

De zorg voor de mens en milieu gaat ons allen aan het hart. Om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties nog gebruik kunnen blijven maken van onze planeet is het noodzakelijk dat iedereen een steentje bijdraagt. Traffic Service Nederland probeert hier ook een bijdrage aan te leveren door het energieverbruik terug te dringen en haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt om inzicht te verkrijgen in het energieverbruik en te besparen op de uitstoot van CO2.

Traffic Service Nederland probeert jaarlijks haar CO2-uitstoot te verminderen. Mede als gevolg daarvan zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

In het eerste half jaar van 2017 werd een toename van de CO2-uitstoot van ongeveer 14%, ten opzichte van de eerste helft van 2016, gerealiseerd.

Deze stijging is verklaarbaar, aangezien we in 2017 een groei hebben doorgemaakt in het aantal personeelsleden en het wagenpark. Zoals uit bovenstaande diagrammen valt af te lezen zorgt het verbruik van brandstof van het totale wagenpark voor ruim 85% van de totale CO2-uitstoot.

Omdat wij toch willen zorgdragen voor een vermindering van onze CO2-uitstoot, is het noodzakelijk dat er extra inspanningen gepleegd worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. Hierdoor zullen wij in 2018 ons beleid ten aanzien van personenwagens aanpassen. Indien mogelijk wordt afgestapt van de aanschaf van voertuigen met dieselmotoren en wordt er overgestapt op voertuigen met motoren welke gebruik maken van andere brandstof. Een voertuig met een benzinemotor zorgt bijvoorbeeld voor een lagere CO2-uitstoot dan hetzelfde voertuig met een dieselmotor. Daarnaast zal in 2018 geïnvesteerd gaan worden om het brandstofverbruik van ons bedrijfswagenpark nog beter inzichtelijk te maken en de berijders direct te informeren over hun brandstofverbruik. Tevens zal worden geïnvesteerd in opleidingen waarmee berijders getraind worden om er een zuiniger rijstijl op na te houden.