TSNED ZET ZICH IN VOOR HET GOEDE DOEL

Het is gebruikelijk in zakelijk Nederland om jaarlijks de goede relatie met partnerbedrijven en onderaannemers te bevestigen middels het geven van een kerstgeschenk. Hoewel wij dit gebaar erg op prijs stellen, willen wij hier een meer maatschappelijk verantwoorde invulling aan geven.

TSNed geeft geen geschenken aan haar relaties. De kosten welke hiermee bespaard blijven, doneren wij aan een door ons vastgesteld goed doel. Dit goede doel wordt jaarlijks door ons gekozen op basis van voorstellen van ons personeel. Het goede doel dat wij dit jaar hebben gekozen is de Stichting ‘Mag ik dan bij jou’.

Wat doet de Stichting ‘Mag ik dan bij jou’?
Met uw steun verzorgt de Stichting dat kinderen met kanker, tijdens hun behandeling in het ziekenhuis, altijd samen zijn met wie hen lief is; overdag en gedurende de vaak lastige nacht. Ouders hoeven zich geen geldzorgen te maken over onvoorziene hoge kosten en kunnen er zo goed mogelijk zijn voor hun zieke kind.

Alle ouders zeggen dat de diagnose hun wereld op z’n kop zet. Je bent vaak met je kind in het ziekenhuis maar thuis is er ook nog. Je hebt zorgen om je zieke kind maar ook je eventuele andere kinderen hebben je nodig. En dan krijg je, naast het intensieve en emotionele behandelingstraject, ook nog te maken met extra en onvoorziene kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor overnachtingen, brandstof, maaltijden en oppas voor andere kinderen binnen het gezin. De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis door met een fonds een financieel vangnet te bieden, zodat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Kijk voor meer informatie over de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou op https://stichting-magikdanbijjou.nl/

Alle ontvangen kerstgeschenken worden door ons geschonken aan Voedselbanken Nederland.