Traffic Service Nederland doneert aan het goede doel

  • Home
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Traffic Service Nederland doneert aan het goede doel

Traffic Service Nederland doneert aan het goede doel

Het is gebruikelijk in zakelijk Nederland om jaarlijks de goede relatie met partnerbedrijven en onderaannemers te bevestigen middels het geven van een kerstgeschenk. Hoewel wij dit gebaar erg op prijs stellen, willen wij hier een meer maatschappelijk verantwoorde invulling aan geven.

TSNed geeft geen geschenken aan haar relaties. De kosten welke hiermee bespaard blijven, doneren wij aan een door ons vastgesteld goed doel. Dit goede doel wordt jaarlijks door ons gekozen op basis van voorstellen van onze medewerkers. Het goede doel dat wij dit jaar hebben gekozen is het ‘Pag-Amoma’s Childrens Home’ op de Filippijnen.

Wat doet het ‘Pag-Amoma’s Childrens Home‘?
De doelstelling van het weeshuis is om wezen en straatkinderen op te vangen en op te laten groeien zoals het binnen een normaal gezond gezin het geval is.

De 5 kernbegrippen van de opvoedingsvisie zijn: liefde, geloof, vertrouwen, veiligheid en regelmaat.
De kinderen zijn veilig in het huis, leren er structuur, leven met het geloof, leren zich te ontspannen, te spelen, creatief te zijn en voor zichzelf op te komen. Ook leren ze groenten telen, kippen houden en huishoudelijke werkzaamheden te doen. De kinderen gaan naar school waar ze deelnemen aan volwaardig onderwijs. Om verantwoordelijkheid te leren dragen en de weg naar zelfstandigheid te openen, worden de kinderen nauw betrokken bij alle beslissingen die in het huis genomen worden. Ook worden ze gestimuleerd om deel te nemen aan het maatschappelijke gebeuren buiten het huis. Het is de bedoeling dat de kinderen uiteindelijk op 18-jarige leeftijd zelfstandig in hun levensbehoefte kunnen voorzien en begeleid worden naar zelfstandig wonen.

Het Pag-Amoma’s Childrens Home is in 2003 opgericht door de Nederlandse Nelleke Nugteren.
Nelleke volgde de opleiding tot Operatie Assistent en besloot voor drie maanden als vrijwilligster te gaan werken in een klein ziekenhuis op de Filippijnen. In die periode ontmoet ze veel ouderloze straatkinderen. De realiteit van armoede is keihard; honger, geen dak boven je hoofd en geen uitzicht op verbetering. Slopend, zeker voor kinderen. Nelleke was vastberaden om daar verandering in te brengen en besloot een weeshuis te stichten.

Kijk voor meer informatie op https://www.svhosupport.nl/philippijnen-weeshuis/

Alle ontvangen kerstgeschenken worden door ons geschonken aan Voedselbanken Nederland.