Traffic Service Nederland behoudt opnieuw niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

  • Home
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Traffic Service Nederland behoudt opnieuw niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

Traffic Service Nederland behoudt opnieuw niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

Traffic Service Nederland heeft op 16 juli 2019 een nieuw certificaat voor de CO2-Prestatieladder ontvangen. Met het behouden van trede 5 op de ladder laten wij zien dat wij één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

Traffic Service Nederland streeft naar een duurzame ontwikkeling en wij zijn ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door ons een enorme hoeveelheid energie bespaard.

In 2018 hebben wij een besparing in CO2-uitstoot van ruim 7% gerealiseerd ten opzichte van 2017.

CO2 2017