Kansen voor trainees Civiele Techniek bij provincie, RWS, KWS en Traffic Service Nederland

In totaal 12 trainees Civiele Techniek krijgen de ruimte om de komende drie jaar ervaring op te doen binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland, provincie Overijssel, KWS en Traffic Service Nederland. Het traineeprogramma, ROKT, richt zich op hbo en wo opgeleide civiel technici met maximaal 3 jaar werkervaring. De eerste ronde van het traineeprogramma, waar ruimte is voor zes trainees, start op 1 september 2019. Vanaf 1 september 2020 komen hier nog zes trainees bij. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van ROKT (www.rokt-traineeship.nl).

Rouleren binnen overheid en bedrijfsleven

Het traineeprogramma duurt twee jaar. In die periode krijgen de deelnemers, in drie blokken van 8 maanden, een kijkje in de keuken bij de overheid en het bedrijfsleven. Zij leren ervaren wat partijen bindt en waarin ze verschillen. Naast het werk dat ze doen voor de betrokken organisaties volgen ze gezamenlijk een uitgebreid opleidingsprogramma, krijgen ze ruimte voor het uitwisselen van ervaringen tijdens onder andere de intervisie en werken ze aan organisatie overstijgende casussen

Mismatch op de arbeidsmarkt

Met het traineeprogramma leveren Rijkswaterstaat Oost-Nederland, provincie Overijssel, KWS en Traffic Service Nederland een bijdrage aan de grote vraag naar gekwalificeerd technisch personeel.

De initiatiefnemers dagen andere organisaties uit om zich in de toekomst aan te sluiten bij dit traineeship.