Interview: Real-Time Road Inspection over #WeekvandeCE

  • Home
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Interview: Real-Time Road Inspection over #WeekvandeCE

Interview: Real-Time Road Inspection over #WeekvandeCE

In de week van de Circulaire Economie interviewen wij dagelijks een van onze partners. Het laatste interview is met Jan Kroon, directeur Real-Time Road Inspection. 

Hoe draagt Real-Time Road Inspection bij aan de circulaire economie?
In de circulaire economie probeert men materiaal, grondstoffen en middelen zo zuinig en efficiënt mogelijk in te zetten en waar mogelijk – al dan niet door andere partijen – opnieuw te gebruiken. Hierom liggen er veel kansen in de circulaire economie als we bereid zijn over organisatiegrenzen heen te kijken en ons samen te focussen op een breed maatschappelijk belang. RTRI biedt met haar app en daaraan gekoppelde platform real-time beelden van de openbare ruimte, gemaakt door personen die met hun auto toch al onderweg zijn. .De appgebruiker maakt tijdens ritten automatisch foto’s van de weg. Je smartphone verstuurt de realtime data via internet. Het platform levert vervolgens de actuele beelden van de staat van de Nederlandse wegen en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Op deze manier kunnen veel onnodige kilometers van aannemers, beheerders, overheden en dienstverleners worden voorkomen omdat ze niet de weg op hoeven voor hun werkzaamheden. RTRI draagt dus actief bij aan een verdere reductie van CO2 en wordt gewaardeerd als ketenoverschrijdend initiatief op de CO2 prestatieladder.

Hoever denk je dat wij in Nederland zijn over 10 jaar op het gebied van de circulaire economie?
RTRI gelooft dat circulair denken en – ondernemen de komende jaren een enorme vlucht zal nemen. Er is een breed besef dat we sneller zullen móeten schakelen en uitdagingen bedrijfsoverstijgend op móeten pakken om de milieudoelstellingen voor 2030 te realiseren. Voor meer en meer mensen is het geen vraag meer “of?” er iets moet gebeuren maar “hoe?” dat we dat gaan realiseren.

Wat zie je als grootste uitdaging op het vlak van circulair ondernemen?
De grootste uitdaging is om profitable business uit circulariteit te genereren. Daarvoor is het nodig dat CEO’s, verantwoordelijke bestuurders, directeuren etc. niet alleen naar eigen budgetten kijken maar ook naar het algemeen belang. Dat vraagt om transparant leiderschap en delen van informatie en werken vanuit de houding: “alleen ga je weliswaar harder, maar samen kom je verder”. Paul Polman – voormalig CEO van Unilever noemt dat in zijn recente boek “netto positief”: een succesvol en duurzaam bedrijf creëer je door meer aan de wereld te geven dan te nemen.