Interview: OFN over #WeekvandeCE

Interview: OFN over #WeekvandeCE

In de week van de Circulaire Economie interviewen wij dagelijks een van onze partners. Vandaag is het de beurt aan Mark Hofman, manager business development, bij OFN. Sinds de oprichting in 2001 heeft OFN voor tienduizenden producten gezorgd waar miljoenen Nederlanders dagelijks intensief gebruik van maken. OFN zet actief in op innovatie van producten en diensten, met een drastische impactvermindering op de wereld. Veilig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering.

 

Hoe draagt OFN bij aan de circulaire economie?

OFN gelooft in bewustwording. Het hergebruik van materialen is nog geen tweede natuur voor de meeste mensen. Het besef dat de huidige economie onze aarde uitput is er zeker. Bijna iedereen is er zich van bewust dan ‘op’ straks ook echt ‘op’ is, maar de omslag van denken in hergebruik naar daadwerkelijk doen is toe aan een impuls. Het aanjagen van bewustwording en het tastbaar maken van mooie voorbeelden van circulair materiaalgebruik in de openbare ruimte kan een vliegwiel zijn. OFN neemt dagelijks initiatief om, hoe klein soms ook, die bewustwording aan te jagen. We doen dat door het materiaalgebruik in onze projecten, de inhoudelijke voorstellen die we bij tenders aan opdrachtgevers en partners doen en door zelf daadwerkelijk initiatieven in de openbare ruimte te nemen. Concreet voorbeeld hiervan is het Pleintje van Morgen. Een afgebakende plek in de openbare ruimte waar circulair materiaalgebruik de norm is. Materiaal kun je immers altijd hergebruiken. Van plastic, kleding, houtsnippers gras of zelfs geoogste producten vanuit andere projecten kun je weer de mooiste dingen creëren.

 

Hoe ver denk je dat wij in Nederland zijn over 10 jaar op het gebied van de circulaire economie?

Het Rijksbrede programma “Circulaire Economie” richt zicht op 2050. De ambitie is om samen met maatschappelijke partners en bedrijven in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Inmiddels kunnen we concluderen dat het behalen van die doelstellingen geen eenvoudige opgave is. Te vaak nog zijn het plannen en rapporten maar wordt er nog te weinig zichtbaar en concreet in de openbare ruimte gerealiseerd. We zullen met elkaar tot een versnelling moeten komen!

 

Wat zie je als grootste uitdaging op het vlak van circulair ondernemen?

Graag willen wij met partners ambitie omzetten in verantwoordelijkheid. Samen de uitdaging aan gaan om minder te praten, minder te vergaderen, minder rapporten en nota’s te schrijven maar vooral meer te doen. Overheden, het bedrijfsleven, koepels van ondernemers, corporaties, bewonersverenigingen, maatschappelijke organisatie, verenigingen en stichtingen. Met elkaar hebben we een verantwoordelijkheid om in Nederland iets moois tot stand te brengen.