Bewegwijzering Nederland behaalt Innovatiecertificaat

  • Home
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Nieuws
  •  / 
  • Bewegwijzering Nederland behaalt Innovatiecertificaat

Bewegwijzering Nederland behaalt Innovatiecertificaat

Bewegwijzering Nederland is onderdeel van Traffic Service Nederland en plaatst bewegwijzering in geheel Nederland. Daarnaast produceert en levert Bewegwijzering Nederland alle typen RVV-bebording.

Nadat een zorgvuldig traject (van november 2020 t/m januari 2021) met certificerende instantie KIWA werd doorlopen heeft Bewegwijzering Nederland, als eerste verkeersmaatregelenbedrijf in Nederland, op 3 februari 2021 het innovatiecertificaat voor het volledig hergebruiken van stalen en aluminium verkeersborden in ontvangst genomen.

Bewegwijzering Nederland zet zich dagelijks in voor het milieu, voor duurzaamheid. Duurzaam ondernemen zit in ons DNA. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe innovaties die leiden tot duurzame alternatieven en oplossingen. Wij zijn dan ook trots op het feit dat wij een duurzaam alternatief hebben gevonden voor het hergebruiken van stalen en aluminium verkeersborden en bewegwijzeringpanelen. Uiteraard voldoen al onze innovaties aan de hoogste eisen en regels en richtlijnen. Dit innovatiecertificaat is daarvan hét bewijs.

Omdat wij het niet duurzaam vinden om verkeersborden en bewegwijzeringpanelen als “oud ijzer” af te voeren (terwijl deze nog in prima staat zijn en waarvan enkel de signface hoeft te worden vervangen), zochten wij naar een duurzame en innovatieve oplossing voor economisch en milieuvriendelijk hergebruik. Deze oplossing vonden wij middels Ice Blasting Technology.

Wat is Ice Blasting Technology?