TRAFFIC SERVICE NEDERLAND ONTWIKKELT HOOGTEDETECTIESYSTEEM

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND ONTWIKKELT HOOGTEDETECTIESYSTEEM TER VOORKOMING VAN SCHADE AAN VIADUCTEN, PORTALEN, SIGNAALGEVERS OF BEBORDING

Vrachtwagens en werkverkeer mogen volgens Europese regelgeving niet hoger zijn dan 4 meter. Het gebeurt helaas regelmatig dat te hoge vrachtwagens en te hoog werkverkeer schade veroorzaken aan viaducten, portalen, signaalgevers of bebording. Ook kan de schade leiden tot tunnelafsluitingen. Traffic Service Nederland heeft daartoe een Hoogtedetectiesysteem ontwikkeld dat in zeer korte tijd te plaatsen is en automatisch vroegtijdig een melding geeft op een tekstwagen als een voertuig te hoog is. Het snel plaatsen en de flexibele opstelling maakt het systeem uitermate geschikt als tijdelijke maatregel bij bijvoorbeeld werkzaamheden met bouwverkeer.

Het systeem is ontwikkeld om, met behulp van lasertechnologie, op hoogte een virtuele oppervlakte af te bakenen. Alleen objecten die boven dit oppervlak uitsteken worden gedetecteerd. Voordat het systeem in gebruik kon worden genomen is het uitvoerig getest. Dit is gedaan in samenwerking met aannemerscombinatie IXAS  bij het bouwproject A9 Gaasperdammerweg Amsterdam. Het systeem is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.  Het project A9 Gaasperdammerweg is onderdeel van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Kijk voor meer info ook op www.hoogtedetectie.nl

Traffic Service Nederland is een grote landelijke speler en marktleider op het gebied van verkeersmaatregelen. Speerpunten zijn: veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. Traffic Service Nederland beschikt over een grote hoeveelheid kennis en een groot assortiment materialen, waarmee alle mogelijke projecten kunnen worden uitgevoerd. Traffic Service Nederland heeft in totaal 370 medewerkers in dienst, verdeeld over de verschillende vestigingen en is daarmee in staat om complete oplossingen te verzorgen door geheel Nederland. Van ontwerp tot en met uitvoering.