BETROUWBAAR EN REPRESENTATIEF

TRAFFIC SERVICE VERKEERSREGELAARS

icon-events

"Traffic Service Nederland is een erkend leverancier van goed opgeleide en professionele verkeersregelaars"

Het regelen van het verkeer was vroeger een taak die expliciet aan de politie was toebedeeld. Sinds 1 mei 2000 is de “Regeling Verkeersregelaars” in werking getreden, waardoor het mogelijk is geworden dat ook anderen dit verkeer mogen regelen. Traffic Service Nederland is een erkend leverancier van goed opgeleide en professionele Verkeersregelaars.

Bij wegwerkzaamheden waar verkeersmaatregelen mee gemoeid zijn worden Verkeersregelaars met steeds groter wordende regelmaat toegepast. Iedereen heeft haast en oponthoud kan al snel leiden tot nog meer file en als men niet oppast tot chaos en agressie. Het persoonlijke contact met de weggebruiker zorgt voor een verminderde hinderbeleving en een betere doorstroming. Bij evenementen of momenten van extreme drukte verzorgen onze Verkeersregelaars een goede verkeersgeleiding richting de omleidingsroutes of naar beschikbare parkeervoorzieningen.

Traffer is hét platform (door Traffic Service Nederland zelf ontwikkeld) die het mogelijk maakt om uw Verkeersregelaars via een app te bestellen. Enkele voordelen hiervan zijn:

 • Betrouwbaar; kwaliteit wordt geborgd door middel van een beoordelingssystematiek;
 • Zelf uw favoriete Verkeersregelaars boeken;
 • De door u geboekte Verkeersregelaars monitoren;
 • Kosten direct inzichtelijk.

Eén klik en uw Verkeersregelaar komt meteen naar u toe. De Verkeersregelaar weet de weg en is vanaf dat moment volledig voor u beschikbaar en te monitoren. Via een live up-to-date status ziet u de beschikbaarheid van uw Verkeersregelaar.

Natuurlijk kunt u via Traffer uw Verkeersregelaar bestellen, maar ook een Coördinator met motor. Met Traffer kiest u zelf.
Kijk voor meer informatie op www.TRAFFER.nl.

REPRESENTATIEVE EN UNIFORME UITSTRALING

Al onze Verkeersregelaars zijn voorzien van een volledig en kwalitatief hoogstaand uitrusting.

Deze uitrusting bestaat uit een broek, jas, veiligheidsschoenen, cap (of muts/helm), handschoenen, portofoon met spreeksleutel en Maglite. Ook het leveren van een Verkeersregelaar met motor behoort tot de mogelijkheden.

KWALITEITSBORGING VAN HET INGEZET PERSONEEL

 • BRL gecertificeerd;
 • VCA gerectificeerd;
 • Jaarlijks opleidingsplan;
 • Training omgang agressie in het verkeer.

Proceswaarborging

 • TSNED is ISO 9001, BRL 9101, VCA** gecertificeerd;
 • De medewerkers zijn 15 minuten voor aanvang werktijd aanwezig op locatie;
 • De medewerker voert bij aankomst op locatie Last Minute Risico Analyse uit;
 • Medewerker neemt voor start werkzaamheden contact op met contactpersoon op het werk.

SOCIAL RETURN

Met ingang van 1 juli 2011 nemen overheidsinstanties bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ vaak als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen in het contract staat dat er tijdens uitvoering van de opdracht een percentage van de totale personele inzet moet bestaan uit werkzoekenden met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

TSNED kan u ondersteunen in uw ‘social return’ verplichting door in de omgeving van het project mensen die een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben op te leiden tot verkeersregelaar. Wij ontzorgen u volledig in dit traject door naast de opleiding deze ‘social return’ medewerkers ook van professionele kleding en begeleiding tijdens de duur van het project te voorzien.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

 • Meedenkend vermogen;
 • Ontzorgen;
 • Flexibiliteit;
 • Volledige aanbieding conform richtlijnen;
 • Specialismen bij specialisten;
 • Decentrale vestigingen, met veel lokale kennis en een goed geworteld regionaal netwerk bij o.a. wegbeheerders;
 • Éen regionaal aanspreekpunt tijdens uitvoering;
 • Een 24-uurs bereikbaarheid voor de aanvraag van verkeersmaatregelen- en regelaars;
 • Landelijke dekking, waardoor we ook snel ter plaatste kunnen zijn bij calamiteiten;
 • Kennis op alle verkeersmaatregelgebieden van infra tot evenementen;
 • Mogelijkheid om verkeersmaatregelen te combineren met uw aanvraag voor verkeersregelaars (bijvoorbeeld: Indien er op kortdurende projecten (minder dan 4 uur) zowel een geplaatste verkeersmaatregel als een verkeersregelfunctie noodzakelijk is kan TSNed dit combineren met één ploeg, zodat u geen dubbele kosten heeft;
 • Traffic Service Nederland is marktleider op het gebied van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en daarnaast ook uw partner voor permanente bebording en bewegwijzering. Wij ondersteunen u graag en kunnen een compleet pakket aanbieden van ontwerp tot uitvoering.

KOSTEN

De kosten voor de inzet van een verkeersregelaar zijn afhankelijk van de momenten waarop deze benodigd zijn (dag/nacht, week/weekend). Heeft u interesse of wenst u nadere info? Neem dan contact met ons op via (0412) – 70 02 00.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Hicham Atmani is onze Manager Verkeersregelaars. Hij helpt u graag om van uw project een verkeersveilig succes te maken. U kunt hem bereiken per telefoon en/of e-mail.

Hicham Atmani

06 – 31 64 38 04

0412 – 700 200

hichamatmani@tsned.nl

Toggle Directions